Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie voor een brede kijk op uw nachtrust

De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Wanneer u slecht slaapt of slaap tekortkomt heeft u hier last van in uw dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden uw gevoel, denken, handelen en omgeving uw nachtrust. Een slaap probleem is daardoor een 24-uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type II, overgewicht, alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers)ongevallen.

De focus van de slaapoefentherapie

Oefentherapeuten richten zich met name op “zachte”slaapproblemen zoals insomnie, hypersomnie en bioritmeproblematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoekt de oefentherapeut met u naar oorzaken op biologisch, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan er sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren. Ook de oefentherapeut nazorg (na behandeling in een slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën.

Hoe ziet een gezonde slaap eruit?

De slaapbehoefte van ieder mens varieert en niemand slaapt precies volgens “het boekje”. Recente wetenschappelijke onderzoeken geven aan dat tussen de 7 tot 8 uur slaap gezond is met per nacht 4 of 5 slaapcycli van ongeveer 1,5 uur. Een gezonde nachtrust ziet er als volgt uit:

Wakker: het is normaal dat u enkele keren per nacht kort wakker wordt.

REM-slaap: dit is de droomslaap waarbij uw ogen snel bewegen, de hersen-, hart en ademactiviteit hoog zijn en de spieren volledig ontspannen zijn. De REM-slaap is o.a. belangrijk voor mentaal herstel.

N1: lichte slaap, hier kunt u nog makkelijk ontwaken, uw lichaam en geest gaan ontspannen.

N2: lichte slaap, u kun al moeilijker ontwaken, uw hersenactiviteit vertraagt maar kent nog korte momenten van activiteit.

N3: diepe slaap, trage hersengolven, hersen-, hart- en ademactiviteit zijn op het laagste niveau, u ontwaakt moeilijk en bij het ontwaken treedt desoriëntatie op. De diepe slaap is o.a. belangrijk voor lichamelijk herstel.