Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verwerkings verantwoordelijke: J.M.G.van Baars, Rozendaalselaan 34/12, 6881 LD Velp.

Voor uitoefening van de dienstverlening als Oefentherapeut is het noodzakelijk om persoongegevens, adresgegevens en gezondheidsgegevens te ordenen, Ten behoeve van de juiste behandeling, en voor het kunnen declaren.

Met goedvinden van patiènt kan indien nodig voor de juiste behandeling overleg met overige zorgverleners plaats vinden.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Eu of een internationale organisatie.

Dossiers worden volgens wettelijke afspraak 15 jaar bewaard.

Betrokkene kan ter allertijde een verzoek indienen voor inzage, correctie en verwijdering van gegevens.

Verzoek zal binnen 1 maand worden ingewilligd.

Indien betrokkene een klacht heeft dan kan deze worden ingediend bij de privacytoezichthouder. Het wordt bijzonder op prijs gesteld klacht eerst voor te leggen bij verwerkersfunctionaris, zodat deze direct adequaat kan proberen de klacht op te lossen.

Persoonsgegevens zijn nodig voor een adequate en passende dienstverlening. Zonder de juiste gegevens kan er geen passende behandeling plaats vinden.

Gegevens zijn ook nodig voor de betaling.

De praktijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

In het dossier wordt vermeld waar gegevens, indien anders dan van betrokkene, vandaan komen.

Praktijk voor houding en beweging, Oefentherapie Cesar Velp gaat met zorg met persoonsgevens om.

De praktijk heeft een verwerkingsovereenkomst met :

software bedrijf: Intramed,

Webbureau IFRA :voor website,

Zorgdomein, voor veilige communicatie

Zorgmail: voor veilige communicatie.

Software is alleen bereikbaar met inlog codes. En als software een halfuur niet wordt gebruikt moet er opnieuw worden ingelogd.

Download deze privacyverklaring